חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בסעודה מפסקת של ערב תשעה באב חייבים בזימון?

תשובה:

שלושה שאכלו ביחד בסעודה מפסקת בערב תשעה באב לא יזמנו יחד, ובכלל ראוי להיזהר שלא ישבו ביחד כדי שלא יכנסו לספק זימון. אך בערב תשעה באב שחל להיות בשבת יכולים לאכול ולזמן ביחד.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי הברכה

מקור: פרק ה' סעיף כז

תשובה נוספת:

תשעה באב החל בשבת (והתענית נדחית ליום ראשון), מותר לשיר זמירות של שבת כבכל שבת, וכן מותר לשיר בסעודה שלישית.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק ד סימן קיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה