חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בלילה הראשון של סוכות, כאשר יורדים גשמים המונעים אכילה בסוכה?

תשובה:

חובה בלילה הראשון לאכול לפחות כזית לחם בסוכה. אם יורדים גגשמים,  הרי לאשכנזים יש חובה בכל אופן לקיים אכילת כזית. אם  אפשר ימתין  כשעה או שעתים, ואם הגשם לא פסק יאכל על כל פנים כזית  מבלי לברך "לישב בסוכה", וייעשה קידוש בסוכה בלי ברכת "לישב"
אם קשה לו לחכות שעה שעתים אזי לא ימתין אלא יקדש כאמור ויאכל כזית ושאר הסעודה יקיים בביתו.
ולדעת חלק מהספרדים יהיה פטור מכזית.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק י סעיף לה. פרק ט סעיףעה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה