חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לקדש את הלבנה?

תשובה:

מנהג חסידים וספרדים לקדש את הלבנה כעבור שבעה ימים מהמולד. ויש הנוהגים לברך על הלבנה כעבור שלושה ימים מהמולד. יש לקדש בלילה ממש ולא לפני כן. אין מקדשים את הלבנה בלילי שבת ולא בלילי יום טוב. מצוה מן המובחר לקדשה במוצאי שבתות, אולם אם חל מוצאי שבת בתאריך יא לחודש אין ממתינים למוצאי שבת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כב סעיפים נז - נט וראה משנה ברורה, תכו ' ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קידוש לבנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה