חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא לכתחילה זמן הדלקת נרות חנוכה ?

תשובה:

זמן הדלקת נרות חנוכה לכתחילה הוא:
מנהג ספרד הוא להתפלל ערבית מיד עם תחילת השקיעה ואחר כך להדליק בבית בצאת הכוכבים.
והאשכנזים -יש הנוהגים להדליק מיד בתחילת השקיעה ומתפללים ערבית בצאת הכוכבים ויש המתפללים ערבית בצאת הכוכבים ואחר כך מדליקים נרות חנוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק ד' סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה