חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה הטובלת לטהרתה בליל שבת, מתי עדיף שתטבול, בצאת הכוכבים או בשקיעת החמה?

תשובה:

המנהג הפשוט לטבול בלילה, אך אם מנהג המקום לטבול בשקיעה אזי אין לשנות, מכל מקום בשני המנהגים תגיע לביתה לאחר שתחשך. במקום שאין מנהג אזי הנוהגת כמנהג ספרד ורוצה לטבול בשקיעה יש לה על מי לסמוך, וכל הרוצה להקל יש לה על מי לסמוך.

פוסק: הרב זלמן נחמיה גולדברג

ספר: שו"ת בנין אריאל

מקור: יורה דעה עמוד 80

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה