חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטבול בערב יום כיפור כבר בבוקר?

תשובה:

אומנם מוזכר בפוסקים לטבול אחר חצות היום או על פי דעה אחרת שעה לפני חצות, (חיי אדם ובמ"ב סימן תקפא ס"ק כו) אולם המיקל לטבול בבוקר יש לו על מי לסמוך ויצא ידי חובה.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי ימים הנוראים

מקור: יום כיפור, פרק ג' סעיף ז וראה גם שו"ת עמק הלכה חלק ב' סימן כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה