חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי ניתן לעשות סדר כפרות?

תשובה:

מלכתחילה יכול לעשות סדר כפרות בכל ימי עשרת תשובה, ואינו צריך לעכב עשייתו דווקא עד ערב יום כיפור.
ומי שלא עשה סדר כפרות קודם יום כיפור, יכול לעשות על כל פנים עד הושענא רבה.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד רפא, סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה