חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי שלא הדליק בתחילת הלילה?

תשובה:

מי שלא הדליק נר חנוכה בתחילת הלילה מדליק והולך כל הלילה בברכה בתנאי  שנשארו עשרים דקות עד עלות השחר . ואם לא הדליק עד שעלה העמוד השחר ידליק בלא ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרעב' סעיפים א-ב
ראה גם הלכות חנוכה לרב משה הררי פרק ד הלכה ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה