חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי זמן נטילת ארבע מינים לכתחילה, ומה הדין אם נטל ארבעת מינים לאחר עלות השחר?

תשובה:

זמן נטילת לולב לכתחילה הינו לאחר הנץ החמה. הזריזים במצוות מקדימים לקיים את מצוות ארבעת המינים כבר השכם בבוקר לאחר הנץ החמה.
וישנם זריזים שבשל כך משכימים להתפלל מוקדם את תפילת שחרית, כדי להקדים את קיום מצווה זו.
למרות שמלכתחילה זמן נטילת ארבעת המינים הינו לאחר הנץ החמה, וכנ"ל, מכל מקום מי שנטלם כבר לאחר עלות השחר יצא בדיעבד ידי חובה. אך מלכתחילה אין לעשות כן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד רצז, סעיפים ה-ו

תשובה נוספת:

בשעת הדחק כשאדם לא יכול ליטול ארבעת מינים לאחר הנץ החמה, הוא רשאי ליטלם כבר מעמוד השחר וינענעם אז כדין.
וזה, אף אם בשל כך כשיתפלל לאחר מכן יאמר את ההלל ללא ארבעת המינים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד רצט, סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה