חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליטול ארבעת מינים בלילה?

תשובה:

זמן מצוות נטילת ארבעת מינים הינו ביום ולא בלילה.
כל היום ניתן לקיים את מצוות ארבעת המינים. ולכן, אם לא נטלם בשחרית, יכול ליטלם במשך כל היום, אך מלכתחילה לא ידחה מצווה זו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד רצה, סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה