חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לאכול סעודת פורים?

תשובה:

זמן סעודת פורים  ביום ולא בלילו. הממשיכים את הסעודה לתוך הלילה יקפידו  שאת הדברים החשובים יאוכלו לפני הלילה. המתחילים את הסעודה לאחר חצות היום יתפללו לפני כן מנחה. ויש מהספרדים הנוהגים להתחיל את הסעודה לפני חצות היום.
כשחל פורים ביום שישי יש לכתחילה לסעוד את הסעודה לפני חצות היום מפני כבוד השבת.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק יג' סעיף ה ובהערה יז. וכן סעיף ט וראה גם הליכות שלמה פורים פרק יט סעיף כו

תשובה נוספת:

מנהג נכון לעשות סעודת פורים לאחר שיקיים מצות משלוח מנות ומתנות לעניים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצה' סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה