חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי זמן קבלת שבת של גברים?

תשובה:

אומנם ראוי שגברים יקבלו עליהם כניסת שבת 30 דקות לפני השקיעה כדי שיוסיפו גם הם מן החול על הקודש, אולם מאחר ובהרבה מקומות נהוג להתפלל מנחה לאחר הדלקת נרות, ואם יקבל עליו שבת לפני כן לא יוכל להתפלל מנחה מאחר שכבר קיבל שבת,  לכן נראה שהטוב יותר שלא יקבל שבת כנ"ל, אלא רק ימנע מעשיית מלאכה, ואז יוכל להתפלל מנחה במניין לאחר הדלקת נרות ואת השבת יקבל מספר דקות לפני השקיעה.

פוסק: הרב יעקב. מ. הלוי פיגנבוים

ספר: אלה חמדה שו"ת

מקור: חלק א זמני שבת סעיף מט וראה בהרחבה הערה 4

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה