חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי זמן שבת לטייס שטס בחללית מחוץ לכדור הארץ?

תשובה:

הטס בחללית מחוץ לכדור הארץ, עדיף שישמור שבת לפי ארץ ישראל, אף שאינה שבת, ועושה זאת בכדי לשמר מצות עשה. לענין זמן קריאת שמע יקבע לפי זמן שכיבה וקימה שלו בחללית.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן פד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה