חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הטעם למנהג של זריקת סוכריות על חתן ועל נער בר מצווה?

תשובה:

מנהג זריקת סוכריות או אגוזים (בוטנים בקליפתם) בעת עלייה לתורה נהוג במקורו דווקא לגבי חתן ולא לגבי נער בר מצווה. למנהג זה טעמים רבים. כגון: כשם שהאגוז אינו נמאס בנפילתו כך תהא הברכה בחיי הנישואין תמיד יהיה ניתן לתקן.
לגבי אחד הטעמים המסביר שזריקת סוכריות על חתן בשבת "עליה לתורה" נועדה לרמוז  שאם ימשיך ללמוד תורה יזכה לקבל מתנות מהשמים, הרי טעם זה טוב גם לגבי אלה שנוהגים לזרוק גם על נער הבר מצווה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו' סימן כא וראה שם טעמים נוספים. שו"ע סימן קעא' סעיף ד ובמ"ב. ברכות נ:

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה