חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לחבוש פצע?

תשובה:

מותר לחבוש פצע כדי למנוע זיהומו אבל אין לתת  משחה, אלא אם כן האדם כתוצאה מהפצע  סובל מכאב בכל גופו, אולם אז ישים משחה אבל לא ימרח אותה.
וכן מותר להחליף תחבושת ישנה בחדשה, אבל ללא משחה.
את התחבושת יש לקשור בקשר של עניבה, בסיכת בטחון, או במהדקי תחבושת מיוחדים ולא לקושרה בקשר כפול. ואם מחליפים את התחבושת בכל יום אזי מותר לקושרה בקשר כפול רופף.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לה סעיפים כא-כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה