חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת בחבל קפיצה?

תשובה:

מותר לשחק בחבל וגומי קפיצה בשבת, אולם  אין להתיר קשרים שנוצרו בחבל, וכמו כן אין לקושרם בקצה אחד לעץ כדי לקפוץ בהם, כי אסור להשתמש באילן בשבת.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות ח, עמוד קנב ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה