חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לבקש סליחה מחברו כאשר הוא כלל לא יודע שחטא לו?

תשובה:

אם חברו אינו יודע שחטא לו, כגון שדיבר עליו לשון הרע, אזי אם חושש שאם יגלה לו הוא יצטער ויתבייש, לכן,  במקרה זה יבקש ממנו סליחה באופן כללי מבלי לפרט לו במה פגע בו.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק כה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה