חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם אשר נאלץ לעזוב את תפקידו רשאי בתנאים מסויימים לחזור למשרתו גם אם התמנה אדם אחר במקומו?

תשובה:

אדם שפרש מעבודתו מסיבת אונס, אם לאחר זמן נפתרה הבעיה רשאי לחזור לתפקידו גם אם בינתיים נתמנה אדם אחר לתפקיד. ולאדם השני יתנו תפקיד ראוי אחר. ואם עזב מקום עבודה וכעת לא יוצע לו תפקיד מתאים ולכן יפסיד מקום עבודה, לא ניתן להעבירו מהתפקיד.
מאידך אדם שפרש מתפקיד בגלל עבירה מוכחת (על פי דין תורה) אינו חוזר לתפקידו.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: חלק ב סימן י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה