חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להפריד את חוטי הציצית שהסתבכו?

תשובה:

טלית שחוטי הציצית שבה הסתבכו זה בזה, יתעטף בה בשבת כמו שהיא ויברך עליה, אבל לא יפריד את החוטים זה מזה בשבת משום איסור מתקן מנא.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק ג סעיף ה

תשובה נוספת:

יזהר בשבת שלא להדק את קשרי הציציות כשנתרפו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיף נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה