חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד חולה ינהג אם צריך לאכול בשבת בבוקר לפני התפילה?

תשובה:

חולה אשר צריך לאכול לפני התפילה בשבת בבוקר, יקדש לפני אכילתו. וטוב שיתפלל לפני כן לפחות את  ברכות התורה, פרשה ראשונה של קריאת שמע.
מותר לחולה (גם במיחוש קל) לבלוע תרופות עם מים לפני התפילה ובשבת אף לפני קידוש.
אדם חלש טוב שיתפלל שחרית ביחידות, ויאכל לאחר מכן.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ סעיף נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה