חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה יהיה חייב ללכת לבית הכנסת במצב אם לא ילך וישכב בבית כל היום יוכל לצום?

תשובה:

חולה שהוא במצב שאם ילך לבית הכנסת להתפלל עם הציבור יצטרך לאכול אפילו פחות מכשיעור, ואם ינוח בביתו יוכל לצום, ישאר בביתו כדי שיוכל לצום ויתפלל שם ביחידות, ולא ילך לבית הכנסת להתפלל עם הציבור.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד תלה, סעיף מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה