חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לכפות טיפול רפואי על חולה המסרב לקבל טפול?

תשובה:

אם החולה מסרב לקבל טיפול רפואי מכל סיבה שהיא, ומניעת הטיפול תסכן את חייו, אזי יהיה מותר לכפות עליו טיפול, ובלבד שאין חשש לנזק שיגרם לו מעצם הטיפול או מעצם הכפיה.

פוסק: הרב עדי כהן

ספר: הלכות הצלה השלם

מקור: פרק א סעיף כד וראה גם אגרות משה ח"מ ח"ב סימן עג אות ה וכן מ"א ס"ו כ"ה

תשובה נוספת:

כאשר קיימת סכנה מיידית (פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש), אין צורך לקבל את הסכמת החולה.

פוסק: הרב שלמה דיכובסקי

ספר: לב שומע לשלמה

מקור: חלק ב סימן מב עמוד קסז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה