חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה שמשתעל ומתעטש חייב להתפלל בבית הכנסת , למרות שיש חשש שיפיץ את חיידקי המחלה לשאר המתפללים?

תשובה:

מי שמשתעל ומתעטש מחמת חולי, ויש חשש שיפיץ את חיידקי המחלה לשאר המתפללים בבית הכנסת, כיון שבחורף המקום לא מאוורר, לא ילך להתפלל בבית הכנסת על מנת שלא ידביק את האחרים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ג עמוד 165

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה