חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה נפש ודיכאון חייב לצום ביום כיפור?

תשובה:

חולה נפש ודיכאון יאכל וישתה ביום כיפור אפילו שיעור שלם אם עדיין לא התרפא. חולה כנ"ל שהוא במצב יציב, יצום ויטול תרופות שהוא זקוק להן כדרכו. אם הוא מטופל בליתיום ישתה מים פגומים בפחות מכשיעור, ואם לדעת הרופא צריך לשתות יותר אזי יעשה כדעת הרופא.

פוסק: עורך ד"ר מרדכי הלפרין ופרופסור ארטור אידלמן

ספר: אסיא - כתב עת, מכון לחקר הרפואה ע"פ התורה, שערי צדק

מקור: חוברת קט - קי אייר תשע"ח. הרב שמואל הלוי וואזנר עמוד 8 הערה 7

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה