חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחלל שבת עבור חולה נפש?

תשובה:

דין מחלת נפש ככל מחלה אחרת, וכן אם יש לחולה התקף וכו', ולכן מחללים שבת עבור חולה זה.

פוסק: הרב עדי כהן

ספר: הלכות הצלה השלם

מקור: פרק ה סעיף מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה