חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששלח משלוח מנות, מאכל שאסור לאוכלי סכרת, יצא ידי חובה?

תשובה:

מי ששלח משלוח מנות לאדם חולה סוכרת, מאכל שאסור לאוכלי סוכרת, יצא ידי חובה, כיוון שהמקבל יכול  ליתנם לבני ביתו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יב (ט), ויש חולקים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה