חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג חולה שהבריא לגבי השלמת ימי האבלות ?

תשובה:

חולה ששפוי בדעתו ובימי חוליו נודע לו על הפטירה שחייב להתאבל בה, אולם לא נהג אבילות מפאת חוליו, והבריא תוך שבעה או תוך 30 יום, גומר את הימים שנותרו אבל לא צריך להשלים את הימים שעברו בימי חוליו, וכן הדין לגבי יולדת, ויש חולקים.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן שלז, א (ב-ג) וראה שם חולקים לגבי מי שהבריא תוך 7 או 30 שצריך לנהוג מלוא הימים.
וראה פני ברוך סימן כה סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה