חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה לחולה שיש בו סכנה?

תשובה:

חולה שלפי דעת הרופא נשקפת סכנה לחייו, או אפילו רק חשש סכנה, וגם חולה שאין מחלתו מסוכנת לפי שעה, אך יש לחשוש שתגבר ותסכן את חייו אם לא ינתן לו הטיפול הראוי בו ביום, או חולה אשר לפי הרגשתו שלו נשקפת סכנה גם אם זו לא דעת הרופא, כל אלה בכלל חולה שיש בו סכנה שמחללין עליו את השבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב' סעיפים ח - ט (ראה דוגמאות בהמשך הפרק שם)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה