חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה מקרים נחשבת יולדת כדין חולה שיש בו סכנה?

תשובה:

היולדת בשעת הלידה ובמשך שלושת הימים הראשונים אחרי גמר הלידה, או אפילו אחרי היום השלישי ללידתה עד אחרי היום השביעי, כל שיש צורך בכך, או יולדת שקיבלה חום מחמת הלידה, או שנתגלה אצלה איזה סיבוך ויש חשש סכנה בדבר, אפילו אחרי היום השביעי ללידתה, דינה כדין חולה שיש בו סכנה. וימים אלו נחשבים משעת הלידה, עשרים וארבע שעות כל יום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב סעיף יב, עמוד תקכו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה