חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבות בשבת את תאורת חשמל בחדרו של החולה?

תשובה:

גם לצורך חולה שאין בו סכנה שמצטער מהאור, ומניעת השינה עשויה להגביר את החולי אצלו ,אזי אם אין אפשרות להוציא את המנורה מהחדר יהיה מותר לכבות את החשמל בשינוי.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק טז', תאורה סעיף ו. וראה פסקי תשובות, שבת סימן רעח' סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה