חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להקל לאדם חלש שיודע שיהיה לו קשה לתפקד פורים עקב צום תענית אסתר?

תשובה:

א. יש מקום להקל שלא יצום. (הגרי"ש אלישיב)
ב. לא יצום מפני שיש לו גדר של חולה (הגר"ח קניבסקי)

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרפ"ו, עמוד מ"ט
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס הליכות והנהגות
הגר"ח קניבסקי שליט"א, נמסר ע"י הרב זאב בוגרד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה