חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם היושב בסוכה כשחם מאוד ואין בה מזגן האם דינו כמצטער ופטור?

תשובה:

מי שמצטער בסוכה בגלל החום או הקור, ואין לו פתרון, יהיה פטור מן הסוכה. כיוון שגם בשאר ימי השנה הוא מחפש פתרון אחר. אם הוא מצטער רק בזמן השינה, יהיה לפחות חייב באכילה וכן להפך. מכל מקום בליל הראשון יאוכל כזית בסוכה וגם יבר "לישב בסוכה".

פוסק: הרב דוד צבי שאול

ספר: בית דוד - הלכות סוכה

מקור: פרק יח סעיף ד וראה שו"ע סימן תרמ סעיף ד

תשובה נוספת:

אם רוצה לקיים את המצוה אפילו אם יש לו צער בגלל החום, יקיים את המצוה. מה שאין כן כשיורד גשם.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א עמוד רו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה