חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה חום נחשב שהאדם כחולה ומוגדר כחולה שיש בו סכנה שמותר לחלל שבת?

תשובה:

אדם מבוגר אשר החום שלו  מעל 38.9 מעלות צלזיוס, או תינוק שהחום שלו מעל 37.9 מעלות צלזיוס, הרי הוא נחשב כחולה שיש לגביו ספק פיקוח נפש ואפשר לחלל את השבת לצורך הטיפול.
ואם החולה בעצמו חושש מפני פיקוח גם כשהחום שלו מעל 38.3 מחללין עליו את השבת.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק א סימן קכט, הובא בשו"ת שאל בני חלק ב. ראה שש"כ פרק לב, סעיף יא

תשובה נוספת:

מי שיש לו 39 מעלות חום או יותר ולא ידועה הסיבה, נחשב לחולה שיש בו סכנה ומותר לחלל עליו את השבת עד שיבוא כרופא ויקבע את מצבו.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב פרק לו, יג

תשובה נוספת:

א. חום גבוה באופן ניכר עם הרגשה רעה וטרם נקבעה סיבת החום
ב. חום אפילו לא גבוה אצל תינוקות וזקנים וכן אם הוא נובע ממחלה בריאות או באיבר פנימי אחר ואנשים רגילים לחשוש בכגון זה קצת לסכנה.
ג. חום נמוך בצורה קיצונית מהרגיל אצל אדם לפי טבע גופו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב, סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה