חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שקבל עליו חומרות בתחום הכשרות ומתארח בבית הוריו?

תשובה:

המתארח אצל הוריו הנוהגים בכשרויות אשר הן פחות טובות (לשיטתו של הבן) ממה שהוא נוהג להחמיר, לא יחמיר על עצמו ויאכל אפילו בשר שאינו חלק, אם יש סבירות שהוריו יפגעו מכך שהוא לא אוכל אצלם.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו סימן קה. כדעת הגר"א נבנצל וכן ראה שו"ת הרדבז ד, רצו ושבט הקהתי ה, קמב ועוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה