חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול חומרי קרישה העשויים מג'לטין ומעורבים במאכל כשר?

תשובה:

אי להחמיר לאסור חומרי קרישה, כגון: סטיבלייזער העשויים מג'לטין ומעורבים במאכלים כשרים.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק כ סעיף ג ועיין בספר דרכ"ת סימן צב ס"ק סה וברמא יו"ד סימן צב סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה