חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בחוץ לארץ יש גם חיוב להדליק בצד הפונה לרשות הרבים?

תשובה:

אומנם כל ההיתר להדליק את נרות חנוכה בתוך הבית ולא בחוץ חל במקום בכנה, מכל מקום למרות המצווה להדליק בחוץ, יש מקום לנוהגים להדליק בחוץ לארץ בתוך הבית.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"ב עמוד מט בשם הגרש"ז אוירבאך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה