חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לנהוג לפי חוקי המדינה בנושאי עובד ומעביד, קנייה וכו'?

תשובה:

יש לנהוג ולפסוק לפי חוקי מדינה בעניני עובד ומעביד, שכירות וקנייה בכל המקובל בציבור, גם אם יש סעיפים המנוגדים לכללי התורה .

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק ט סעיף יג וראה שם פרק כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה