חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חזקה למי שנהג לעבור דרך חדר מדרגות של אחרים על מנת לקצר דרך למקום אחר?

תשובה:

מי שהיה מקצר את הדרך, דרך חדר המדרגות של בית אחר, אינו יכול לטעון טענת חזקה אם דיירי אותו בית רוצים כעת להתקין שם שער ולמנוע קיצור דרך לאחרים.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק א סימן צה

תשובה נוספת:

חדר מדרגות נחשב לחצר פרטית, ולכן אסור לעבור דרך חדר מדרגות של אחרים על מנת לקצר דרך למקום אחר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן שעז סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה