חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל חניה רשאי לפנות דייר אחר שהשתמש שנים רבות בחניה כיוון שלבעל החניה לא היה רכב?

תשובה:

בעל חניה שלא מחה בשכנו המשתמש בחניה שלו, כיון שלבעל החניה לא היה רכב, וכעת לאחר מספר שנים קנה רכב, אזי יכול בעל החניה למנוע את המשך השימוש של שכנו בחניה. אין השכן יכול לטעון שיש לו חזקה בחניה בגלל השימוש שהיה לו שנים רבות בחניה, וזאת כיון שלבעל החניה יש רישום (טאבו) על חניה ואין לך מחאה גדולה מזו. 

פוסק: הרב יורם נעמן

ספר: שו"ת אמרי נועם

מקור: חושן משפט חלק א סימן כה. ראה גם ברמ"א סימן קמ וכן בתשובות הראש כלל ה סימן ה. ושולחן ערוך סימן קנד' ס"ס טז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה