חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי חוזר האבל לכל דיני אבלות הרגילים לאחר שבת?

תשובה:

מיד לאחר ההבדלה,  חוזרים לחול כל דיני אבלות וצריך האבל לחלוץ את נעלי העור, להחליף בגדיו וללבוש את הבגדים הקרועים.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק יא, סעיף קעא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה