חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהכין מתנה שהיה בדעתו לתת לבעל השמחה (חתונה, בר מצוה וכו'), ולבסוף לא הגיע לאירוע- האם יש עליו חיוב לקיים את מחשבתו?

תשובה:

אדם שהכין צ'יק על מנת לתתו לבעל השמחה, אלא שלבסוף לא הגיע לאירוע, אינו חייב לקיים את מחשבתו הראשונית, כיון שכוונתו הייתה לתת רק אם ישתתף בשמחה.
אולם אם הודיע מראש לבעל השמחה שיתן לו מתנה מועטת, אזי חייב לתת את המתנה למרות שלא השתתף בפועל בשמחה. כיון שמי שאינו עומד בדיבורו נחשב בעיני חז"ל מחוסר אמנה.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ח סימן ז וראה שו"ע חו"מ סימן רד ס"ח ובהלכות מתנה סימן רמא ס"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה