חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם הדברים האסורים עד לאחר הטבילה, משום חיבה וקירוב דעת, בין בני הזוג?

תשובה:

ראוי לעיין וללמוד את הפרק כולו בספר לצורך הרחבה ופרטים נוספים

הרחקות – דברים האסורים משום חיבה וקרוב דעת  .

  1. [1]קלות ראש ושחוק- אסור לבני הזוג בתקופת ההרחקות לנהוג בשחוק וקלות ראש ביניהם כיון [2]ששחוק וקלות ראש מרגילין לערווה .
  2. נגיעה בגוף או בבגדים- [3]אסור לבני הזוג לגעת האחד בשני בתקופת ההרחקות. וכן [4]אסור להם לגעת האחד בבגדי השני בעודם עליו ואפילו כשהבגדים יוצאים מחוץ לגוף כגון כובע של מעיל ובן הזוג אינו מרגיש כלל בנגיעה.
  3. נגיעה בבגדים כשאינם עליו- [5]מותר לבני הזוג לגעת בבגדים של בן הזוג השני כשאינם עליהם וכן לגעת במצעים .
  4. מגבת ומברשת שיניים- [6]מותר לבעל להשתמש במגבת ובמברשת שניים המיוחדת לאשתו וכן להיפך.
  1. נישוק הילד שעל אמא - [7]לא ינשק הבעל את בנו הקטן שנמצא בידי אשתו נידה ונכון להחמיר אף לא להאכילו כשהוא על אמו, אך אם יש צורך ניתן להקל להאכילו כשהוא יושב על אמו ויזהרו לא לגעת זה בזה.
  2. סיגריה - [8]אין להדליק סגריה שבפיו מגפרור או נר או מצית שביד אשתו נידה, [9]ומותר לאישה להחזיק נר הבדלה אף שמקרב הבעל אצבעותיו אל הנר.
  3. נוצה וכד' על בגדי אשתו בשעה שלובשת אותם - [10]מותר להסיר ע"י ניפוח בפיו ויש מחמירים בכך.
  4. מתנה-[11]מותר לקנות ולתת לאשתו- מתנות תכשיטים ופרחים לכבוד שבת- בימי נידותה.
  5. קריאה בספר - [12]יכולים לעיין יחדיו בספר אחד ויזהרו שלא לגעת זה בזה. ויש שמחמירים בכך.


[1] שו"ע יו"ד קצה-א , דרכי טהרה ה-י

[2] מסכת אבות ג-יג,אבות דרבי נתן נוסחא א-פרק ב

[3] שו"ע יו"ד קצה-ב, תורת הטהרה יב-ג, דרכי טהרה ה-יב

[4] פת"ש יו"ד קצה ס"ק ג, דרכי טהרה ה-יג

[5] פת"ש יו"ד קצה ס"ק ג , תורת הטהרה יב-ג, דרכי טהרה ה-כ

[6] תורת הטהרה יב-ד

[7] תורת הטהרה יב-יא

[8] תורת הטהרה יב- יא, דרכי טהרה ה-יא

[9] תורת הטהרה יב-יא

[10] פת"ש יו"ד ס"ק ד, תורת הטהרה יב-יב, דרכי טהרה ה-כא וכתב שכל אחד ישקול בדעתו

[11] שו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קטו, תורת הטהרה יב-יז

[12] תורת הטהרה יב-יח

פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: הרחקות עמודים 243-244

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה