חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לשלם דמי שדכנות כאשר השדכן פעל מיוזמתו?

תשובה:

יש חיוב לשלם דמי שדכנות כאשר השדכן פעל מיוזמתו מבלי שנתבקש על ידי אחד הצדדים.
כמו כן יש לשלם דמי שדכנות גם למי שאינו שדכן במקצועו. ואף לא הודיע שפועל בתור שדכן.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ד סעיף ב-ג

תשובה נוספת:

מנהג המקום לשלם דמי שדכנות גם למי שעשה שידוך ולא הודיע מראש שהוא יגבה דמי שדכנות.

פוסק: הרב אריה זאב גינזברג

ספר: דברי חכמים

מקור: אבן העזר פרק ה שאלה 28 בשם הרב יוסף שלום אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה