חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חייל המשרת בצבא לענין הדלקת נר חנוכה?

תשובה:

חייל נשוי הנמצא בחזית יוצא ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת אשתו בביתם. וכן חייל רווק הסמוך על שולחן הוריו בזמן החופשה. ואם רוצים להחמיר במקום המצאם  בחזית, ידליקו ללא ברכה. וכך הדין לגבי חיילים אשכנזים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעז' סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה