חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חייל המשרת בצבא?

תשובה:

למנהג אשכנזים בחור ישיבה או חייל רווק ידליק בברכה אף על פי שהוריו מדליקים בביתם.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק ט' סעיף כה

תשובה נוספת:

חייל נשוי הנמצא בחזית, יוצא ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת אשתו בביתם. וכן חייל רווק הסמוך על שולחן הוריו בזמן החופשה. ואם רוצים להחמיר במקום המצאם  בחזית ידליקו ללא ברכה.
חיל (אשכנזי) הנמצא בשטח ידליק ללא ברכה (ציץ אליעזר חט"ו סימן כט).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעז' סעיף ח וכן ציץ אליעזר חט"ו סימן כט

תשובה נוספת:

בחור רווק שאמו מדליקה עליו ויש אור במקום בו נמצא, אין צריך להדליק. בחורים הגרים בדירה אחת ישתתפו בקניית הנרות ואחד ידליק עבור כולם בדירה. ובחור אחר ידליק  בחדר האוכל. בצבא ידליק חייל אחד  חדר האוכל עבור כל החיילים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רמב

תשובה נוספת:

חייל נשוי הנמצא בחזית יוצא ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת אשתו בביתם. וכן חייל רווק הסמוך על שולחן הוריו בזמן החופשה. ואם רוצים להחמיר במקום המצאם  בחזית ידליקו ללא ברכה.
חיל (אשכנזי) הנמצא בשטח ידליק ללא ברכה (ציץ אליעזר חט"ו סימן כט)

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעז' סעיף ח וכן ציץ אליעזר חט"ו סימן כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה