חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חייל המשרת בצבא?

תשובה:

חייל נשוי הנמצא בחזית יוצא ידי חובת נרות חנוכה בהדלקת אשתו בביתם. וכן חייל רווק הסמוך על שולחן הוריו בזמן החופשה. ואם רוצים להחמיר במקום המצאם  בחזית ידליקו ללא ברכה.
חיל (אשכנזי) הנמצא בשטח ידליק ללא ברכה (ציץ אליעזר חט"ו סימן כט)

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעז' סעיף ח וכן ציץ אליעזר חט"ו סימן כט

תשובה נוספת:

למנהג אשכנזים בחור ישיבה או חייל רווק ידליק בברכה אף על פי שהוריו מדליקים בביתם.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק ט' סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה