חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ילדים חייבים במצוות סוכה?

תשובה:

 חכמינו חייבו במצווה זו אף ילדים בני חמש או שש שנים, מעת שאינו צריך להיות עם אימו, כל ילד לפי חריפות שכלו ועצמאותו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תשיז, סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה