חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב וכמה מתנות לאביונים בפורים?

תשובה:

כל איש ואשה שהגיעו למצוות חייבים במצות מתנות לעניים בפורים. יש לתת לשני עניים מתנה אחת לכל עני. לכתחילה ראוי לתת לכל אביון דבר מאכל ואם לאו אזי יתן כסף כדי שיוכל האביון ליהנות מכך בפורים. למנהג הספרדים יש לתת דבר מאכל כדי שעור סעודה (170 גרם פת או סמ"ק לדעה שניה) או כסף בשווי זה. למנג אשכנזים  יוצאים ידי חובה אפילו בנתינת פרוטה אחת. מכל מקום ראוי להרבות.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יא' סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה