חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה חייבת באמירת סליחות בחודש אלול?

תשובה:

לא נהגו לחייב נשים באמירת סליחות לפני ראש השנה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: ראש השנה עמוד תו סעיף א

תשובה נוספת:

נשים האומרות סליחות, יאמרו את התחנון ולא יפלו על פניהן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק יג סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה