חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בפרשת זכור?

תשובה:

יש מחלוקת בפוסקים באם נשים חייבות לילך לבית הכנסת לשמוע קריאת זכור. יש שחייבו ויש שכתבו שאף למחייבים את הנשים במצוה זו, אין צריכים לשמוע מתוך ספר תורה דוקא אלא יכולות לקרוא לבדן מהחומש. בהנהגות החזון איש עמוד ריד' השיב שאין נשים צריכות לשמוע פרשת זכור.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי, סימן תרפה סעיף ה וראה גם בהערה 13

תשובה נוספת:

נשים המקילות מלשמוע פרשת זכור יש להן על מי לסמוך, ומי שרוצה להחמיר לבוא לבית הכנסת, תבוא עליה ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרפה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה